Wantertroom

 

Den eeschte Schnee 

Den as gefall

Weeiß as de Welt un den Himmel groh

De Welt get staell un staeller

De Schneeflooken danzen

Wie no a Engelsmusik

Die mir net here kaennen...

Mir kouken us an de Aauen

Dej Gesiecht laacht meisch ön,

Dein Hänn meisch zoart ömfänken

Dou bas mir sö vertraut

Dein Aauen ströhlen,

Dein Lefferen laachen

Dou dets am lievsten Dommheete machen,

mamm Schnee ger no mir schmäißen?

awwer du muss trotzdemm en Engel seijn...!

 


Weijnachtsgefiehler, de Glooke lauden

De goldisch Kurelen hänken öm Boom

Un iwwerall de Liechter blinken 

direkt an us Herz erann

E guude Geroch zieht dörch et Hous

Noh Fichteln, und noh guude Plätzjern

Keerze flackern gemietlich waorm...

Haut Ovend geh mir net meh rous

Liewer leijen ich bei dir am Arm

Dou bas mej Weijhnachtsdroom.

 

                                                           M. Bales

Nach oben